Via een innovatief sportieve methode krijg je met ‘Kick Change’ ongemerkt meer inzicht en houvast in jezelf. Het doel is om door middel van prikkelende spelvormen en sportieve tools, meer sturing te kunnen geven aan je leven.

Doelen van Kick Change:

  • Kinderen laten bewegen (bewegen met een doel)
  • Inzicht/ houvast geven (bewustwording)
  • Coaching en structuur bieden
  • Zelfvertrouwen
  • Groepsvorming
  • Burgerschap (normen en waarden)